Et alternativ til nasjonalbibliotekets egen webleser

Nasjonalbiblioteket har en leser i både HTML og Flash, men begge er for dårlige etter mitt syn. Her er noen av de tingene som jeg mener ikke fungerer optimalt:

 • Kræsjer ofte – ubrukelig på iPad
 • Dårlige muligheter for zoom
 • Dårlig kontroll over kvalitet
 • Ikke tilpasset fullscreen for iPad
 • Vanskelig å gå til bestemt side (liten scroller)
 • Vilkår i popup – unødvendig påtrengende

Dette kan du se demonstrert her: http://youtu.be/zvQaJ54-P4s

Så jeg utviklet meg en egen leser i AngularJS. Den er ikke ferdig enda, og mangler blant annet:

 • Søk etter bok – går bare til første treff
 • Søk etter tekst i bok

Men likevel er leseren fullt brukende! :-) Du finner den her: http://nbleser.herokuapp.com/

angular vertical align directive

angular.module('myApp', ['ngRoute', ...])
.directive('verticalCenter', function($window){
 // vertical center element on page
 return function(scope, element){
  var pixels;
  var w = angular.element($window);
  function setPixels(){
   var h = $window.innerHeight;
   var eh = element[0].clientHeight;
   pixels = (h - eh)/2 - 30;
   if (pixels < 50) { pixels = 50 + 'px'; }
   else       { pixels = pixels + 'px'; }
   element.css('margin-top', pixels);
  }
  setPixels();
  w.bind('resize', function(){
   setPixels();
  });
 }
});

Simple fix to lessc missing watch

Less does not have a watch function, as scss have.

Install grunt:

npm install grunt grunt-contrib-watch grunt-contrib-less

Gruntfile.js:

module.exports = function(grunt) {

 // Project configuration.
 grunt.initConfig({
  less: {
   dist: {
    options: { compress: true },
    files: {
     'css/stil.css': 'css/stil.less',
    },
   },
  },
  watch: {
   less: {
    files: 'css/stil.less',
    tasks: 'less',
   },
  },
  
 });

 // Load plugins
 grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-less');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-watch');

 // Default task(s).
 grunt.registerTask('default', ['watch:less']);

};

PHP built-in web server and CakePHP rewrite rules

app/webroot/rewrite.php:

<?php
$path = parse_url($_SERVER["REQUEST_URI"], PHP_URL_PATH);
// If the file exists then return false and let the server handle it
if (file_exists($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . $path)) {
 return false;
} else {
 include __DIR__ . '/index.php';
}
?>

Then start with:

php -S localhost:8080 rewrite.php

Resource: http://www.sitepoint.com/taking-advantage-of-phps-built-in-server/