flexbox less mixins

Works for android, windows phone, ios, internet explorer, safari, chrome, firefox.

.flexbox() {
  display: -webkit-box;
  display: -moz-box;
  display: -ms-flexbox;
  display: -webkit-flex;
  display: flex;
}
.flexbox-center() {
  -webkit-box-pack: center;
  -moz-box-pack: center;
  -ms-flex-pack: center;
  -webkit-justify-content: center;
  justify-content: center;
  -webkit-box-align: center;
  -moz-box-align: center;
  -ms-flex-align: center;
  -webkit-align-items: center;
  align-items: center;
}
.flex(@values) {
  -webkit-box-flex: @values;
  -moz-box-flex: @values;
  -ms-box-flex: @values;
  box-flex: @values;
  -webkit-flex: @values;
  -ms-flex: @values;
  flex: @values;
}
.flex-direction-column {
  -webkit-box-orient:vertical;
  -moz-box-orient:vertical;
  -ms-box-orient:vertical;
  -webkit-flex-direction:column;
  -ms-flex-direction:column;
  flex-direction:column;
}

Et alternativ til nasjonalbibliotekets egen webleser

Nasjonalbiblioteket har en leser i både HTML og Flash, men begge er for dårlige etter mitt syn. Her er noen av de tingene som jeg mener ikke fungerer optimalt:

 • Kræsjer ofte – ubrukelig på iPad
 • Dårlige muligheter for zoom
 • Dårlig kontroll over kvalitet
 • Ikke tilpasset fullscreen for iPad
 • Vanskelig å gå til bestemt side (liten scroller)
 • Vilkår i popup – unødvendig påtrengende

Dette kan du se demonstrert her: http://youtu.be/zvQaJ54-P4s

Så jeg utviklet meg en egen leser i AngularJS. Den er ikke ferdig enda, og mangler blant annet:

 • Søk etter bok – går bare til første treff
 • Søk etter tekst i bok

Men likevel er leseren fullt brukende! :-) Du finner den her: http://nbleser.herokuapp.com/

angular vertical align directive

angular.module('myApp', ['ngRoute', ...])
.directive('verticalCenter', function($window){
 // vertical center element on page
 return function(scope, element){
  var pixels;
  var w = angular.element($window);
  function setPixels(){
   var h = $window.innerHeight;
   var eh = element[0].clientHeight;
   pixels = (h - eh)/2 - 30;
   if (pixels < 50) { pixels = 50 + 'px'; }
   else       { pixels = pixels + 'px'; }
   element.css('margin-top', pixels);
  }
  setPixels();
  w.bind('resize', function(){
   setPixels();
  });
 }
});