Et alternativ til nasjonalbibliotekets egen webleser

Nasjonalbiblioteket har en leser i både HTML og Flash, men begge er for dårlige etter mitt syn. Her er noen av de tingene som jeg mener ikke fungerer optimalt:

  • Kræsjer ofte – ubrukelig på iPad
  • Dårlige muligheter for zoom
  • Dårlig kontroll over kvalitet
  • Ikke tilpasset fullscreen for iPad
  • Vanskelig å gå til bestemt side (liten scroller)
  • Vilkår i popup – unødvendig påtrengende

Dette kan du se demonstrert her: http://youtu.be/zvQaJ54-P4s

Så jeg utviklet meg en egen leser i AngularJS. Den er ikke ferdig enda, og mangler blant annet:

  • Søk etter bok – går bare til første treff
  • Søk etter tekst i bok

Men likevel er leseren fullt brukende! :-) Du finner den her: http://nbleser.herokuapp.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>