Et alternativ til nasjonalbibliotekets egen webleser

Nasjonalbiblioteket har en leser i både HTML og Flash, men begge er for dårlige etter mitt syn. Her er noen av de tingene som jeg mener ikke fungerer optimalt:

 • Kræsjer ofte – ubrukelig på iPad
 • Dårlige muligheter for zoom
 • Dårlig kontroll over kvalitet
 • Ikke tilpasset fullscreen for iPad
 • Vanskelig å gå til bestemt side (liten scroller)
 • Vilkår i popup – unødvendig påtrengende

Dette kan du se demonstrert her: http://youtu.be/zvQaJ54-P4s

Så jeg utviklet meg en egen leser i AngularJS. Den er ikke ferdig enda, og mangler blant annet:

 • Søk etter bok – går bare til første treff
 • Søk etter tekst i bok

Men likevel er leseren fullt brukende! :-) Du finner den her: http://nbleser.herokuapp.com/

angular vertical align directive

angular.module('myApp', ['ngRoute', ...])
.directive('verticalCenter', function($window){
 // vertical center element on page
 return function(scope, element){
  var pixels;
  var w = angular.element($window);
  function setPixels(){
   var h = $window.innerHeight;
   var eh = element[0].clientHeight;
   pixels = (h - eh)/2 - 30;
   if (pixels < 50) { pixels = 50 + 'px'; }
   else       { pixels = pixels + 'px'; }
   element.css('margin-top', pixels);
  }
  setPixels();
  w.bind('resize', function(){
   setPixels();
  });
 }
});